Saturday, May 3, 2008

Sayang perigi bernama telaga.

Sayang perigi bernama telaga,
Tempat mandi bidadari;
Niatku tidak berdua tiga,
Tuan terpaku di dalam hati.